Reklamační řád

Reklamační řád platný pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem GAZEL spol. s r.o. s účinností od 01.01.2014.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení informovat jedním z následujících způsobů:

 • Pokud jste zboží obdrželi přepravní službou:
  • dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu: GAZEL spol. s r.o., Březová 159, 763 15 Slušovice, nebo
  • e-mailem odeslaným na emailovou adresu: info@gazel.cz, neboosobně na výše uvedené adrese
 • Pokud jste zboží vyzvedávali na odběrném místě:
  • Postupujete stejně jako v bodu 2. pouze vrácení uplatňujete na příslušném výdejním místě. (u příslušného prodejce)
 • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, je nutné odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty (14 kalendářních dní).
 • Pokud odstoupíte od této smlouvy, peníze, které jsme od Vás obdrželi, Vám vrátíme na Váš bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení o odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu.
 • Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

REKLAMACE

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

 • Pokud jste zboží obdrželi přepravní službou
  • Zašlete vyplněný reklamační zápis, nejlépemailem na adresu info@gazel.cz, případně poštou na adresu provozovny: GAZEL spol. s r.o., Březová 159, 763 15  Slušovice
  • Společně s reklamačním zápisem zašlete kopii dokladu prokazujícího koupi zboží (obvykle faktura) a fotografie dokládající vadu, nebo poškození zboží.
  • Po obdržení Vaší reklamace Vás budeme kontaktovat a dohodneme se s Vámi na způsobu řešení reklamace.
 • Pokud jste zboží vyzvedávali na některém z odběrných míst, uplatňujte reklamaci na příslušném odběrném místě. (u příslušného prodejce)
  • K uplatnění reklamace předložte doklady prokazující koupi zboží (ideálně fakturu).
  • Pokud je to možné, doneste vadný díl, případně reklamovaný výrobek.
  • Personál prodejny, případně reklamační technik na odběrném místě s Vámi sepíše reklamační protokol a dohodne se na dalším postupu řešení reklamace.

Zaslání reklamovaného zboží

Ne vždy je nutné reklamované zboží zasílat ihned k posouzení, často stačí poslat fotografie poškození, nebo vady, vyřízení se tím může zjednodušit a urychlit.

Pokud budete reklamované zboží posílat poštou, nebo přepravní firmou, řiďte se následujícími pravidly:

 • Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
 • Ke zboží musí být přiloženy veškeré doklady, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, faktura a jiné.
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 • O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem

 

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena ve 30 denní lhůtě.

 

Neoprávněná reklamace

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod způsobených neodbornou montáží a neodborným používáním produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

ZÁRUKA

Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 1letou záruční dobu.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Soubory ke stažení

 Odstoupení od smlouvy

 Reklamační zápis